Polski England Deutschland Italia


:::: Profesjonalna hodowla zająca europejskiego ( lepus europaeus) ::::

Rudziński
ul. Przedborska 8
26- 070 Łopuszno
woj. Świętokrzyskie

           Wiadomo, że stan populacji zająca w polsce diametralnie zmniejsza się z roku na rok, a coraz częściej mówi się o rychłej zagładzie gatunkowej tych zwierz±t. Zauważyli to myśliwi i nie tylko. Wiąże się to niewątpliwie ze zmianami w uprawie roli, zabijaniem młodych zajęcy przez maszyny rolnicze i drapieżniki oraz zgubnym wpływem pestycydów. Zające zamieszkują otwarte przestrzenie porośnięte trawami, ugory, remizy i my właśnie takie warunki w naszej hodowli im stworzyliśmy. Co roku stado podstawowe zajęcy pozyskiwane jest z odłowów prowadzonych na terenie Polski. Hodowla prowadzona jest na podstawie zezwolenia od Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.       http://www.zajace.com.pl             hodowla@kuropatwy.com.pl